Balanç positiu del primer any del programa #PetitRipollet

El passat divendres 29 de juny, va concloure amb una cloenda a la plaça Onze de setembre, un any d’activitats infantils al Centre Cultural, Biblioteca Municipal, Teatre Auditori i CIP Molí d’en Rata que formaven part del programa cultural pels infants de Ripollet, anomenant Passaport Petit Ripollet.

La cloenda va ser un espectacle gratuït de música, dansa i teatre a càrrec del grup La tresca i la verdesca. L’espectacle al carrer va ser l’alegria de famílies i els infants que van gaudir de 2 hores, on tothom va escampar les llavors culturals pel pròxim any. Igualment, els infants que van acreditar al Centre Cultural el seu passaport amb 10 segells o més, van poder recollir el premi a la seva constància, compromís i suport a la difusió cultural municipal.

El Patronat Municipal de Ripollet destaca com principal avantatge del programa Petit Ripollet, la programació lúdica, variada i familiar amb la finalitat d’apropar els diferents equipaments culturals i dinamitzar el sector cultural al voltant de les diferents activitats organitzades. En paraules d’un dels coordinadors del Programa, quan la gent visita qualsevol equipament, pot informar-se de les altres activitats i conèixer tots els serveis que ofereix.

El Petit Ripollet, a més a més, és un programa nou que té per objectiu el foment de nous públics per a la cultura i en especial per les arts escèniques, i compta amb el suport a la Generalitat, principalment per aquesta finalitat.

Després de l’experiència positiva i el feedback de cada activitat, ja s’està treballant amb una nova programació que sense dubte, consolidarà aquest programa a l’escena infantil de Ripollet. A continuació les dades del programa 2017 – 2018:

  Nombre d’assistents Nombre de segells % dels infants que porten passaport
Biblioteca municipal 1718 166 16%
CIP Molí d’en Rata 74 24 32%
Centre cultural 236 53 22%
Teatre auditori 1192 110 20%
3220 353
Nombre de nens acreditats amb 10 segells o mes per recollir el premi  15 infants

Recordem les xarxes socials que fan part de la difusió cultural a Ripollet, on es fa difusió de l’activitat cultural municipal, igual que de la programació del #PetitRipollet, i per això us recomanen:

Adjudicació “xiringuitos” per la Festa Major 2018

9.- Distribució i adjudicació dels “xiringuitos”
La distribució i adjudicació es realitzarà seguint allò establert en el punt 7. La
Comissió de la Festa Major establirà el repartiment inicial dels “xiringuitos”, el
dia 26 de juny de 2018 a les 20:00 hores, al Centre Cultural per a determinar les
associacions i/o entitats que resulten adjudicatàries per la instal·lació del servei
de bar en l’espai públic determinat. Si les peticions superen el nombre d’espais
habilitats, la distribució es realitzaria mitjançant sorteig.
10.- Comunicació adjudicació
El PMC comunicarà a tots els adjudicataris la seva ubicació i un planell de la
mateixa (aquest planell constarà adjunt al contracte).
11.- Contracte
El contracte d’adjudicació del servei es signarà entre el PMC i l’adjudicatari abans
del dia 13 de juliol de 2018.

Sorteig barres de bar per la Festa Major 2018

9.- Sorteig
9.1.- Entres totes les sol·licituds presentades per optar als serveis de bar es
realitzarà un sorteig públic el dia 12 de juny de 2018 a les 20 hores al Centre
Cultural, per extreure el nom de l’adjudicatari encarregat de gestionar els
serveis de bar de cada activitat, serà condició indispensable per poder optar
al servei de bar la presència d’un representant acreditat de l’entitat i/o
associació en el moment del sorteig.
9.2 En aquest sorteig, s’establirà l’ordre de la llista d’espera, que servirà per
cobrir possibles vacants fruit de necessitats que puguin sorgir a arrel del
desenvolupament del programa d’activitats de la festa major.
9.3. L’adjudicatari de l’any anterior pot optar a la convocatòria. Tanmateix, en
cas d’haver més participants i de resultar-ne guanyador, aquest cedirà
l’adjudicació a l’entitat que hagi quedat en segon terme, passant a formar part
de la llista d’espera.
10.- Comunicat
10.1.- El PMC comunicarà a tots els interessats, abans del 22 de juny de 2018,
l’adjudicació del servei corresponent.
10.2.- El contracte d’adjudicació del servei es signarà per part del PMC i de
l’entitat abans del dia 21 de juliol.
La presentació de sol·licituds, comporta la acceptació integra d’aquestes bases.