Arxiu mensual: Març de 2018

Nou taller de Cuina en família al Centre Cultural

El Centre Cultural de Ripollet torna a organitzar un nou taller de Cuina en família el pròxim dissabte 17 de març. Hi haurà dos tallers, el primer de 10 a 11.30 h i el segon de 12 a 13.30 h. Aquests tallers són molts divertits i està dirigit a famílies amb infants entre 5 i 12 anys. Aquesta edició és la tercera i es faran dues més, una al mes d’abril i l’altre al mes de maig. L’activitat té una durada d’una hora i mitja, podeu fer les inscripcions al Centre Cultural directament.

Bases Concurs de cartells de Festa Major Ripollet 2018

1. Objecte del concurs
El present concurs té per finalitat escollir la imatge per al cartell de la Festa Major de Ripollet 2018.
Els cartells concursants hauran de ser originals i inèdits. El tema és obert, però ha de ser adient a la festa que motiva el concurs.

2. Participants
Poden participar-hi totes les persones interessades majors de 14 anys. Restarà exclòs el guanyador de l’any anterior. Les persones menors d’edat podran participar amb el consentiment del tutor legal, presentant una autorització que podran descarregar de la web municipal.

3. Criteris de valoració
—Idoneïtat temàtica respecte a la festa que representa i al municipi on es celebra.
—Qualitat artística i tècnica, en la qual es valorarà el tema, les imatges, els elements tipogràfics i la seva composició.
—Idoneïtat en la seva funció de cartell anunciador.

4. Format, tècnica i mode de lliurament
Cada concursant ha de presentar només una proposta consistent en un cartell, en el que haurà de figurar la llegenda següent: Festa Major de Ripollet. 24, 25, 26 i 27 d’agost de 2018.
La mida dels cartells ha de ser DIN-A2, 420 x 594 mm.
Els originals enviats per correu electrònic han d’observar les següents característiques tècniques:
—Ser un PDF X de la mida final del document, en cas de ser un document vectorial.
—Ser una imatge d’alta qualitat (png o jpg, a 300 dpi en CMYK) de la mida del document, en tots els altres casos (fotografia, obra gràfica, etc.).
Alhora, s’adjuntarà una imatge de la proposta presentada a un tamany de 72 dpi en RGB, amb un pes màxim d’1 Mb, que es farà servir pel treball intern de la mateixa.

5. Admissió dels cartells
Les obres es poden presentar del 19 de març al 20 d’abril,
—Per correu electrònic, a l’adreça festamajor@ripollet.cat.
Per garantir la privacitat, l’organització atorgarà un número cada cartell abans de sotmetre’l a la preselecció per part de la Comissió.
—Presencialment, en el Registre General del Departament de Cultura (rambla de Sant Jordi, 2-4, 08291 Ripollet), en el següent horari:, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 17 a 21 h, i dissabtes de 10 a 13 h. El CD que contingui o acompanyi la proposta ha de presentar-se sense signar. Només hi ha de figurar un pseudònim. En el moment de presentar la proposta, s’ha d’omplir una instància i adjuntar-hi un sobre tancat que ha de contenir el pseudònim i les dades identificatives: nom i cognoms de la persona participant, edat, adreça i telèfon de contacte.
L’organització es compromet a mantenir l’anonimat de l’autor en el moment de l’elecció dels cartells guanyadors.
L’organització no assumeix cap responsabilitat en cas que els arxius no es puguin llegir per raons tècniques.

6. Qualificació de les obres
La Comissió de la Festa Major seleccionaran un màxim de 3 propostes d’entre totes les presentades. Aquests cartells seleccionats prèviament es mostraran al web festamajor.ripollet.cat, per tal que la gent els voti a través d’Internet.
Les obres romandran penjades al web del 30 d’abril al 11 de maig, a les 13 h, i també al vestíbul del Centre Cultural. Les publicacions Revista de Ripollet, Ripollet al Dia i InfoRipollet oferiran una butlleta de votació per tal que les persones que ho desitgin puguin dipositar el seu vot en una urna al Centre Cultural.
La proposta més votada és la que finalment en resultarà guanyadora.
El veredicte serà inapel·lable i es farà públic el dia 22 de maig de 2018, al Centre Cultural. Es convida a totes les persones participants a assistir a aquest acte, que serà públic.
La Comissió pot descartar els treballs que no compleixin qualsevol punt d’aquestes bases i declarar desert el concurs. La decisió de la Comissió és inapel·lable.
La persona que resulti premiada es compromet a col·laborar en la correcta aplicació del cartell i en les aplicacions que se’n derivin i, si s’escau, a fer les adaptacions o modificacions que calguin, a proposta dels tècnics del Departament de Cultura.
L’Ajuntament de Ripollet passarà a ser el propietari legal de l’obra i el disseny i es reserva el dret de modificar algun aspecte del mateix per adequar-lo a les finalitats que li són assignades.

7. Premi
S’estableix un únic premi de 600 euros, sotmesos al règim fiscal vigent.

8. Devolució de les obres
Els autors poden recollir els CD’s amb les obres no premiades en el termini de 30 dies a partir de la data de lliurament del premi. Els treballs que no s’hagin retirat en aquest període passen a ser propietat de l’Ajuntament de Ripollet.

9. Acceptació de les bases
El fet de presentar-se a aquest concurs, suposa l’acceptació d’aquetes bases.
Qualsevol detall no previst en aquestes bases, l’ha de resoldre l’organització, en aquest cas el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet.

Autorització menors d’edat concurs cartells festa major

#FMRipollet @ripolletfestamajor

“Músicas en la antigüedad”, la trobada amb l’art de març

El pròxim 17 de març haurà una nova sortida a Barcelona dins de la programació Trobades amb l’art, en aquesta ocasió s’anirà a Caixa Forum per visitar l’exposició “Músicas de antigüedad“, coordinada per Antonio Pérez. Les inscripcions es poden fer directament amb l’Antonio o al Centre Cultural, i l’hora de trobada serà a les 10.15 h, a Caixa Forum (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 08038 Barcelona). Tota la informació a https://goo.gl/14XRcX 

Nou taller de ioga en família al Centre Cultural

El Centre Cultural de Ripollet torna a organitzar un nou taller de Ioga en família el pròxim dissabte 10 de març a les 11 hores. Aquest taller està dirigit a famílies amb infants entre 5 i 12 anys. Aquesta edició és la tercera i es faran dues més, una al mes d’abril i l’altre al mes de maig. L’activitat té una durada d’una hora i mitja, podeu fer les inscripcions al Centre Cultural directament.