Bases subvencions concurrència competitiva projectes culturals del Patronat Municipal de Cultura 2018

A continuació presentem el text sencer de l’Acord del Consell d’Administració del Patronat Municipal de Cultura, en referència a les bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva pels projectes de les entitats culturals, que aquest any es fa extensiva a totes les entitats adientment inscrites al Registre municipal d’associacions i entitats ciutadanes de Ripollet, que vulguin treballar projectes relacionats amb l’Any del llibre.

El termini de presentació i registre és del 12 d’abril a l’11 de maig.