SERVEIS

 • Informació al ciutadà, i assessorament a les entitats culturals.
 • Allotjament de la seu social d’entitats.
 • Cessió d’espais tant per activitats puntuals (xerrades, reunions…), com per a activitats específiques (laboratori fotogràfic, cuina, aula de música, aula d’audiovisuals…)
 • Lloguer d’espais a empreses i particulars.
 • Promoció i suport del teixit associatiu.
 • Promoció de l’activitat creativa local i incentivar la producció mitjançant convocatòries de concursos i elaborant convenis de col•laboració amb entitats.
 • Foment i organització de programes educatius en els àmbits de les arts visuals i escèniques, entre d’altres.
 • Difusió cultural de les propostes locals i estímul de la formació de públic en les arts escèniques i la música en general.
 • Coordinació de l’agenda cultural del municipi.
 • Gestió de demandes d’infraestructures per a activitats organitzades pel teixit associatiu local.
 • Punt de connexió gratuïta a Internet.
 • Seu de l’Oficina de Català: cursos de català de diferents nivells adreçats a la població adulta que poden ser orals i escrits, presencials i a distància.