Adjudicació “xiringuitos” per la Festa Major 2018

9.- Distribució i adjudicació dels “xiringuitos”
La distribució i adjudicació es realitzarà seguint allò establert en el punt 7. La
Comissió de la Festa Major establirà el repartiment inicial dels “xiringuitos”, el
dia 26 de juny de 2018 a les 20:00 hores, al Centre Cultural per a determinar les
associacions i/o entitats que resulten adjudicatàries per la instal·lació del servei
de bar en l’espai públic determinat. Si les peticions superen el nombre d’espais
habilitats, la distribució es realitzaria mitjançant sorteig.
10.- Comunicació adjudicació
El PMC comunicarà a tots els adjudicataris la seva ubicació i un planell de la
mateixa (aquest planell constarà adjunt al contracte).
11.- Contracte
El contracte d’adjudicació del servei es signarà entre el PMC i l’adjudicatari abans
del dia 13 de juliol de 2018.

Sorteig barres de bar per la Festa Major 2018

9.- Sorteig
9.1.- Entres totes les sol·licituds presentades per optar als serveis de bar es
realitzarà un sorteig públic el dia 12 de juny de 2018 a les 20 hores al Centre
Cultural, per extreure el nom de l’adjudicatari encarregat de gestionar els
serveis de bar de cada activitat, serà condició indispensable per poder optar
al servei de bar la presència d’un representant acreditat de l’entitat i/o
associació en el moment del sorteig.
9.2 En aquest sorteig, s’establirà l’ordre de la llista d’espera, que servirà per
cobrir possibles vacants fruit de necessitats que puguin sorgir a arrel del
desenvolupament del programa d’activitats de la festa major.
9.3. L’adjudicatari de l’any anterior pot optar a la convocatòria. Tanmateix, en
cas d’haver més participants i de resultar-ne guanyador, aquest cedirà
l’adjudicació a l’entitat que hagi quedat en segon terme, passant a formar part
de la llista d’espera.
10.- Comunicat
10.1.- El PMC comunicarà a tots els interessats, abans del 22 de juny de 2018,
l’adjudicació del servei corresponent.
10.2.- El contracte d’adjudicació del servei es signarà per part del PMC i de
l’entitat abans del dia 21 de juliol.
La presentació de sol·licituds, comporta la acceptació integra d’aquestes bases.

Trobades amb l’art: Visita Castells de Lleida

Gaudeix d’una experiència fantàstica a Lleida visitant dos dels castells més importants del nostre país. Visita comentada amb la història dels castells, l’època i com vivien els seus habitants. Inscripcions, reserves i pagaments fins al 25 de maig al #CentreCultural i/o amb l’Antonio Pérez o Sergio Moreno, professors d’art i pintura. Places limitades.

Preu amb autocar, entrades i dinar 51 €.
Preu amb autocar, entrades i sense dinar 35 €.

Itinerari:
8 h. Sortida de l’autocar des del Centre Cultural de Ripollet
11 h. Visita al Castell de Florejacs
13 h. Visita al Castell de Montsonís
14.30 h. Dinar a un restaurant de la zona
16.30 h. Temps lliure a Bellpuig
20 h. Arribada al Centre Cultural de Ripollet